Nota prawna

Zastrzeżenie Ex L. 62 / 2001

Ten blog nie jest oznaczony gazetą i jest aktualizowany bez regularnej okresowości. W związku z tym nie stanowi "produktu redakcyjnego" zgodnie z i na potrzeby ustawy 7 March 2001, n. 62, ani to samo dotyczy przepisów dotyczących druku, w tym przepisów 8 Lutego 1948, nr. 47.

Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności

Blog "xiaomitoday.it" jest zarządzany przez właściciela tego samego, Simone Rodriguez. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia, ponieważ korzystanie z bloga przez użytkownika oznacza zaakceptowanie zawartych w nim warunków. Właściciel bloga zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści i warunkach zawartych w tym blogu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie Blogu. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia zrzeczenie się przy każdym logowaniu się do swojego blogu, jak korzystanie z tego samego, raz opublikowane jakiekolwiek zmiany spowoduje akceptacji tych zmian przez użytkownika.

  1. Właściciel bloga zobowiązuje się do tego, aby wiadomości i informacje udostępniane za jego pośrednictwem były aktualne i wolne od błędów, niedokładności lub pominięć. Jednak także w związku z niestabilnym charakterem informacji w Internecie oraz szybkością, z jaką wiadomości i informacje stają się przestarzałe, Właściciel nie może zapewnić żadnej gwarancji co do rzetelności i dokładności wiadomości i informacji zgłoszonych i odmawia w związku z tym wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i wtórne związane z wykorzystaniem, właściwe lub niewłaściwe informacje zawarte w tym blogu.
  2. Posiadacz dokłada wszelkich starań, aby uniemożliwić Użytkownikom Blogów zamieszczanie komentarzy, które mogą być obraźliwe lub potencjalnie szkodliwe dla praw stron trzecich. W tym celu, właściciel zastrzega sobie prawo nie dopuścić do publikacji lub usunięcia bez powiadomienia i według własnego uznania żadnych komentarzy lub treści uznane za obraźliwe lub potencjalnie szkodliwe dla praw mniejszości. Tytułem przykładu raporty właściciela, który nie pozwoli na publikację, lub zostaną usunięte, jednak, deleguje zniesławiające lub oszczercze treści, w rasistowskim lub classist zawierać reklamy lub chwaląc partii politycznych, sekt i ruchów terrorystycznych. Ponadto nie będzie można publikować ani w żadnym przypadku nie usuwać wiadomości zawierających potencjalnie poufne informacje lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
  3. W każdym razie, niezależnie od tego, co zostało wskazane w poprzednim punkcie, wszelka odpowiedzialność wynikająca bezpośrednio lub pośrednio z treści wiadomości opublikowanych przez strony trzecie lub, w każdym razie, innych niż właściciel bloga, zostanie obciążona autorem wiadomości, w tym celu właściciel bloga odrzuca wszelką odpowiedzialność, która nie jest obowiązkowa w świetle prawa.
  4. Właściciel bloga jest nadal dostępny do dokonania anulowania, na żądanie osoby zainteresowanej, danych osobowych, które mogą być umieszczone na blogu przez osoby trzecie. W przypadku jakichkolwiek wyjaśnień lub wniosków zainteresowana strona może wysłać wiadomość e-mail na adres: info@xiaomitoday.it.
  5. Na blogu mogą znajdować się linki do stron osób trzecich. Właściciel bloga nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartością, oferowanymi produktami lub usługami, zastosowanymi zasadami prywatności i bezpieczeństwa oraz metodami działania tych witryn. Właściciel nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów prawa zaimplementowanych za pośrednictwem tych stron. Niektóre strony mogą zawierać szkodliwe, niepożądane lub obraźliwe materiały dla niektórych użytkowników. Nawigacja w witrynach stron trzecich jest zatem na wyłączne ryzyko i ryzyko użytkownika, a Właściciel bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez niego podczas przeglądania na takich stronach.
XiaomiToday.it
logo