Czy jesteś nimi zainteresowany? OFERTY? Oszczędzaj dzięki naszym kuponom WhatsApp o TELEGRAM!

Pożegnanie abonamentu Rai: propozycja dostępnej telewizji publicznej

Rozmawiamy od października 2021 roku zniesienia lub podwyższenia opłaty RAI w projekcie ustawy. Różne projekty ustaw lub projekty różnych włoskich partii politycznych chciały wziąć ten kontrowersyjny i drażliwy temat w swoje ręce. Najnowszy w kolejności chronologicznej był Matthew Salvini, przywódca Ligi, który zaproponował tzwzniesienie opłaty licencyjnej RAI po stopniowej obniżce kwoty na rachunku. Chodźmy zobaczyć szczegóły.

Opłata RAI zniknęła w ciągu 5 lat: oto rachunek Ligi

W zgodności z ujawnił da ADKronos włoska partia polityczna Lega przedstawiła w Senacie projekt ustawy proponujący m.in stopniowe obniżanie opłaty licencyjnej RAI o 20% rocznie, aż do jej całkowitej likwidacji. Wszystko to poprzedzone jasną redefinicją pojęcia służby publicznej. Ustawa przewiduje również utworzenie tzw kanał w całości poświęcony promocji kultury, w których reklamy są zabronione. W tekście czytamy, że abonament telewizyjny, uważany za anachroniczny i niesprawiedliwy, będzie musiał zostać zniesiony w ciągu pięciu lat. Ponadto projekt ustawy przewiduje, że opłata nie musi być uiszczana, jeśli użytkownicy nie mają dostępu do sieci lub nie mogą korzystać z usługi z przyczyn od nich niezależnych.

zniesienie opłaty licencyjnej Rai

Zobacz także: Opłata licencyjna RAI, mniej więcej: zostań na rachunku

Liga uważa, że ​​radio, telewizja i multimedialna służba publiczna są niezbędne do utrzymania i afirmować wartości kulturowe i społeczne oraz bronić tożsamości lokalnej. Ponadto prawo wymaga pełnych, obiektywnych i mnogich informacji, które cenią tożsamość lokalną i mniejszości językowe. Programy powinny również przekazywać opinii publicznej a realistyczne przedstawienie roli kobiet w życiu społecznym, kulturowego i gospodarczego kraju.

Liga również zaproponowała „oznaczyć” programy finansowane ze składki opłatyoraz zapewnienie ciągłości i pewności zarządzania RAI poprzez 12-letnią koncesję i 5-letni mandat dla członków zarządu. Wreszcie projekt przewiduje ograniczenie kosztów i gwarancję odpowiedzialności redakcyjnej, z limitem 30% produkcji, organizacji i produkcji audycji zleconych na zewnątrz.

Czy opłata licencyjna RAI rzeczywiście zostanie zniesiona?

Rai, podobnie jak wiele innych publicznych i prywatnych spółek telewizyjnych, zostało dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19, która spowodowała znaczny zmniejszenie wpływów z reklam i spadek liczby abonentów. W 2020 r. RAI odnotowało stratę w wysokości około 200 mln euro, a sytuacja finansowa ma się jeszcze pogorszyć, jeśli opłata licencyjna Rai zostanie anulowana. Tam anulowanie abonamentu stanowiłoby poważne zagrożenie dla utrzymania rachunków telewizji publicznej, która musiałaby zrezygnować z podstawowego źródła finansowania produkcji programów i zarządzania swoją infrastrukturą technologiczną. Ponadto zniknięcie opłaty mogłoby również skutkować m.in redukcja personelu i usług oferowanych przez RAI, z negatywnymi konsekwencjami dla jakości przekazywanych informacji i rozrywki.

Krótko mówiąc, jakkolwiek piękna i pozytywna może być propozycja Matteo Salviniego, tak właśnie jest bardzo nieprawdopodobne że nastąpi zniesienie opłaty licencyjnej RAI.

Kiedy narodziła się opłata RAI

Opłata Rai była założona we Włoszech w 1976 roku z prawem n. 1039, z przeznaczeniem na finansowanie usługi publicznej radiofonii i telewizji oferowanej przez RAI. Opłata została następnie uregulowana ustawą nr. 223 z 1990 r. ustalające wysokość kwoty opłaty, obowiązek płacenia przez posiadaczy telewizorów lub urządzenie nadające się do odbioru sygnału telewizyjnego oraz kary za brak płatności.

Oprócz finansowania dostarczania przez RAI programów telewizyjnych i radiowych, służy on również do zapewnić niezależność nadawcy publicznego od kontroli politycznej i handlowej. Opłata licencyjna Rai od lat jest przedmiotem krytyki i dyskusji, zwłaszcza w odniesieniu do efektywności gospodarowania przez RAI środkami publicznymi oraz prawidłowego stosowania przepisów dotyczących uiszczania opłaty licencyjnej.

tagi:

Gianluca Cobucci
Gianluca Cobucci

Pasjonat kodu, języków i języków, interfejsów człowiek-maszyna. Interesuje mnie wszystko, co jest ewolucją technologiczną. Staram się jak najdokładniej przekazywać swoją pasję, opierając się na rzetelnych źródłach, a nie „na pierwszym przejściu”.

Subskrybować
zawiadamiać
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
XiaomiToday.it
logo